مرور برچسب

اثرات مواد مخدر

تبلیغات ماهواره ای درباره ترک اعتیاد صحت دارد؟

رئیس انجمن علمی داروسازان ایران ضمن هشدار در مورد تبلیغات ماهواره ای درمان اعتیاد گفت: تبلیغات ماهواره ها پایه و اساس علمی و صحیحی ندارد و شایسته است افراد مراقبت بیشتری کنند. به گزارش نبض ما، دکتر محمدرضا شانه ساز در ارتباط با درمان اعتیاد از طریق داروهای سنتی و تبلیغات ماهواره ای گفت: یکی از معضلات جدی در زمان ما، موضوع درمان اعتیاد است؛…
ادامه مطلب ...