مرور برچسب

ارتباط با دیگران

چگونه محرم اسرار بیمار شویم؟

ارتباط موثر در جهان امروز کلید و رمز موفقیت در ارایه خدمات است؛ نکته مهم در برقرار ارتباطات این است که هر واژه، ارتباط غیر کلامی، تصاویر نوشتاری و گفتار ممکن است برای افراد مختلف در فرهنگ های مختلف معانی خاص داشته باشد. ارتباط موثر خوب و سالم بين پزشک و بيمار سنگ زير بنای مراقبت های خوب پزشکی است. تحقيقات نشان می دهد، بيشتر تشخيص های پزشکی و تصميم…
ادامه مطلب ...