مرور برچسب

ارضای جنسی

اثرات سمی فیلم های پورن روی مغز

امروزه در جوامع مختلف، انواع اعتیادهایی دیده می‌شود که شاید یک یا دو دهه پیش، اهمیت و شیوع امروزی را نداشتند. یکی از انواع مهم اعتیاد، اعتیاد به استفاده از ابزار پورنوگرافی است که گاهی خانمان برانداز است.به گزارش نبض ما به نقل از جام…
ادامه مطلب ...