مرور برچسب

اضطراب و استرس

تنهایی از چاقی خطرناک تر است!

احساس تنهایی درد مشترک خیلی از آدم ها است اما آیا می دانید که این درد یک قاتل خاموش هم است؟ نبض ما- هر انسانی در طول عمر خود احساس تنهایی را تجربه می کند. اما بر اساس مطالعات جدید، آدم های امروزی بیشتر از گذشته احساس تنهایی و انزوا می کنند. به دلیل وسعت و جدی بودن پیامدهای منفیِ جسمانی و روانیِ ناشی از این مسئله، برخی از متخصصان آن را حتی از چاقی…
ادامه مطلب ...