مرور برچسب

انتخابات و زبان بدن کاندیداها

بازار چه شغل‌ هایی در انتخابات داغ است؟

یکی از خاصیت های انتخابات این است که به فراخور فضای رقابتی آن بعضی از شغل ها را با خودش درگیر می کند و به کسب و کار بعضی دیگر حسابی رونق می بخشد. نبض ما- موقعیت ها و اتفاقات در هر برهه ای از زمان به تناسب خود می توانند قشری را به زحمت…
ادامه مطلب ...

زبان بدن کاندیدای مورد نظر شما چه می گوید؟

چه بخواهیم و چه نخواهیم بدن ما به طور پیوسته در حال صحبت کردن برای ماست. این موضوع به خصوص در سخنرانی ها و همچنین در این ایام که نزدیک به انتخابات است می تواند بیشتر مورد توجه قرار گیرد. نبض ما- برقراری ارتباط با مخاطب از طریق زبان بدن یک…
ادامه مطلب ...