مرور برچسب

بررسی های آزمایش مدفوع

تفسیر آزمایش مدفوع

آزمایش مدفوع جهت بررسی ارگانیسم های بیماری زا و غیر بیماری زا موجود در دستگاه گوارش از جمله انگل، قارچ و باکتری، تشخیص وجود آسیب در دستگاه گوارش و آنالیزهای بیوشیمی صورت می گیرد. گردآوری – نبض ما نمونه گیری یا آزمایش مدفوع یک آزمایش جهت…
ادامه مطلب ...