مرور برچسب

بیماری های کف دست

شیوع بیماری کف دست در مردان دیابتی

رضا شهریار کامرانی درباره بیماری «دوپویترن»، گفت: بیماری دوپویترن بیماری نسج نرم کف دست است که در دهه پنجم و ششم عمر به تدریج خود را نشان می‌دهد. علت دقیق بیماری دوپویترن مشخص نیست اما در اثر تغییر ماهیت برخی از سلول‌های کف دست به وجود…
ادامه مطلب ...