مرور برچسب

بی حسی نخاعی طی زایمان طبیعی

زایمان بدون درد می شود؟

زایمان طبیعی بدون شک بهترین و سالم ترین نوع زایمان است، اما ترس از درد زایمان مانع می شود که بسیاری از مادران، البته در کشور ما به زایمان طبیعی تن بدهند. اگر از روش های غیردارویی برای کاهش درد زایمان استفاده شود، تولد نوزاد در شرایط…
ادامه مطلب ...