مرور برچسب

ترومبوز ورید عمیقی

راه های پیشگیری از ایجاد لخته خون

ترومبوز سیاهرگی به معنای وجود ترومبوز (لخته خونی) در داخل سیاهرگ است. ترومبوز رگ های خونی باعث اختلال در جریان خون بدن می گردد، که شدت آن به اندازه ترومبوز، محل درگیری و نوع رگ بستگی دارد. گردآوری- نبض ما ترومبوز سیاهرگی اندام ها ممکن است در سیاهرگ های سطحی یا عمقی رخ دهد که بر این اساس دو نوع ترومبوز سیاهرگی وجود دارد: ترومبوز سیاهرگی سطحی…
ادامه مطلب ...