مرور برچسب

داروی خروپف

درمان خروپف آزاردهنده شوهرتان

صدای خروپف او مجال خواب به هیچ کس نمی دهد. همسرش می گوید باید به پزشک مراجعه کند، اما مادرش اعتقاد دارد حتما مشکل از بالش بلند است یا سرش را بد می گذارد. این مشکل آزاردهنده باعث شده همسرش خواب راحت نداشته باشد و خودش هم در طول روز مدام خواب…
ادامه مطلب ...