مرور برچسب

دختردار شدن

برای پسردار شدن چه بخوریم؟

اگر شما مایل هستید که پسردار شوید،  ممکن است رژیم پسرزایی به این موضوع کمک کند. با تغییر عادات غذا خوردن قبل از تخمک گذاری و لقاح، احتمال این که دارای فرزند پسر شوید، بسیار بیشتر است. در اینجا به فهرستی از مواد غذایی اشاره می کنیم که  مصرف…
ادامه مطلب ...