مرور برچسب

دعواهای خانوادگی در تعطیلات

تحویل سال با کدام خانواده؟

یکی از چالش های همیشگی بین همسران گرامی، همین نوروز باستانی عزیز است. در نظر همه ما این یک آیین ایرانی کهن و مبارک است، اما با بعضی بد اخلاقی ها، تمامی شیرینی های آن تبدیل به زهر می شود. سوال اساسی این است که تحویل سال و نوروز در کنار کدام خانواده عید را سپری کنیم؟ نبض ما - شوهر به همسر می گوید: شما مثل اینکه یادت رفته ها ! و همسر محترم در حالیکه…
ادامه مطلب ...