مرور برچسب

راز جوان ماندن دل

چقدر جوانی را باور دارید؟

آدمی که چرخه ی خاکی تولد، کودکی، نوجوانی، جوانی، بلوغ و کمال و پیری تمام زندگی اوست، سخت در اشتباه است. در بینش و دیدگاه او زندگی معنا و مفهوم خود را از دست می دهد و چیزی از زندگی نخواهد فهمید. چنین اعتقاداتی به دنیا پرستی منجر می شود و در انتها چیزی جز بیماری های عصبی و عقده ها و خود خوری برایش باقی نمی ماند. اینها قسمتی از صحبت های دکتر هادی صادق…
ادامه مطلب ...