مرور برچسب

زن

زایمان سزارین بهتر است یا طبیعی؟

زایمان سزارین و زایمان طبیعی دارای خطرات و مزایای مربوط به خود هستند، اما هدف نهایی شما به عنوان یک مادر باردار ، به دنیا آوردن یک نوزاد سالم است. در روش زایمان طبیعی، هیچ دارو یا بیهوشی برای مادر استفاده نمی شود. شما به عنوان یک مادرحق…
ادامه مطلب ...