مرور برچسب

عوارض اسکن هسته ای برای اطرافیان

آیا اسکن هسته ای قلب خطرناک است؟+ویدئو

اسکن هسته ای قلب به معنی تصویربرداری خون رسانی میوکارد (عضله قلب) به روش تصویربرداری هسته ای می باشد که با تزریق وریدی از یک ماده رادیو اکتیو بی خطر (معمولا تکنسیم یا تالیوم)، صورت می گیرد. گردآوری- نبض ما اسکن هسته ای قلب یکی از آزمایشهای دقیق قلب و عروق برای تشخیص بیماری سرخرگهای کرونر قلب (CAD) است و طی دو مرحله ورزش و استراحت، کمیت…
ادامه مطلب ...