مرور برچسب

عیددیدنی

تحویل سال با کدام خانواده؟

یکی از چالش های همیشگی بین همسران گرامی، همین نوروز باستانی عزیز است. در نظر همه ما این یک آیین ایرانی کهن و مبارک است، اما با بعضی بد اخلاقی ها، تمامی شیرینی های آن تبدیل به زهر می شود. سوال اساسی این است که تحویل سال و نوروز در کنار کدام خانواده عید را سپری کنیم؟ نبض ما - شوهر به همسر می گوید: شما مثل اینکه یادت رفته ها ! و همسر محترم در حالیکه…
ادامه مطلب ...