مرور برچسب

مصرف زیاد شیرین بیان

شفاف کردن پوست با عصاره شیرین بیان

شیرین بیان ، که به فارسی مهَک گفته می شود، گیاهی خودرو از تیره سبزی آساها، بومی جنوب اروپا، شمال آفریقا و نواحی معتدل آسیاست. ریشه و ساقه زیرزمینی آن مصرف دارویی دارد.گردآوری- نبض ماشیرین بیان از جمله گیاهان دارویی خودرو است و کمتر مورد…
ادامه مطلب ...