مرور برچسب

مقاله احساس تنهایی

تنهایی از چاقی خطرناک تر است!

احساس تنهایی درد مشترک خیلی از آدم ها است اما آیا می دانید که این درد یک قاتل خاموش هم است؟ نبض ما- هر انسانی در طول عمر خود احساس تنهایی را تجربه می کند. اما بر اساس مطالعات جدید، آدم های امروزی بیشتر از گذشته احساس تنهایی و انزوا می کنند. به دلیل وسعت و جدی بودن پیامدهای منفیِ جسمانی و روانیِ ناشی از این مسئله، برخی از متخصصان آن را حتی از چاقی…
ادامه مطلب ...