مرور برچسب

مهارتهای ارتباطی

چطور در میدان همدلی پیروز شوید؟

گاهی لازم است در روابط زناشویی و یا ارتباط با دیگران خود را ارزیابی کنیم و به تغییر رفتار های خود بیاندیشیم تا بتوانیم پلی جدید به بهتر شدن روابط اجتماعی و زناشویی داشته باشیم. در اینجا نگاهی مختصر به چند راهکار ساده و موثر برای تقویت همدلی…
ادامه مطلب ...