مرور برچسب

واریکوسل

تشخیص بیماری واریکوسل در حین ارزیابی ناباروری

حدود یک ششم مردان واریکوسل دارند. در مردانی که دچار ناباروری هستند، این رقم بالاتر است و به ۴۰ درصد می رسد. بیماری واریکوسل شایع ترین علت تولید کم اسپرم و کاهش کیفیت آن است، گرچه همه واریکوسل ها بر تولید اسپرم اثر نمی گذارند. واریکوسل بزرگ شدن وریدهای درون کیسه بیضه (اسکروتوم) است. نبض ما- گردآوری اسکروتوم کیسه پوستی شلی است که بیضه ها درون آن…
ادامه مطلب ...