مرور برچسب

چند لیوان آب در روز باید خورد؟

فرمولی برای نوشیدن آب مورد نیاز بدن

همانند بسیاری از سالم‌ترین عادات شما، میزان بیشتر همواره بهتر نیست، حتی زمانی که موضوع آب مطرح می‌شود. برخی مواقع باید از نوشیدن آب  بیش از اندازه پرهیز کنید. نبض ما- شاید با صرف نکردن غذا طی چند روز بتوانید زنده بمانید و مقاومت کنید اما با کمبود آب و مصرف نکردن آن زمان محدودی برای زندگی پیدا خواهید کرد به همین دلیل آب را مایه حیات می نمامند و…
ادامه مطلب ...