مرور برچسب

کادوی روز مادر

هدیه ای از جنس رنج های مادرم

ما قادر نیستیم تا همه چیز را تحمل کنیم. این را از آن جهت گفتم که اکثرمان ادعاهای زیادی داریم؛ ولی پای عمل که می رسد مانند زنبور در عسل گیر می کنیم. نبض ما- ما خیلی از اوقات نمی فهمیم که یعنی چه. شاید بپرسید چی یعنی چی؟ یک مثال برایتان می زنم تا متوجه حرفم بشوید. به نظرتان تحمل درد شکسته شدن ۱۰ استخوان شدنی است یا نشدنی؟ طبیعتا در ذهن تان خاطره…
ادامه مطلب ...