متخصص یا فوق تخصص مغز و اعصاب عالی در تهران

بهترین متخصص مغز و اعصاب

جراح مغز و اعصاب

دکتر گیو شریفی

فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات، لیزر تراپی دیسک کمر

دکتر علیرضا شیخی

متخصص جراحی مغز و اعصاب کودکان، جراحی لیزری ستون فقرات، جراحی لیزری ستون فقرات

دکتر بابک باباپور

جراح مغز و اعصاب دیسک و فقرات

دکتر وحید لطفی فرد

دکتر وحید لطفی فرد

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر ناصر آل اسحاق - تهرانپارس

دکتر ناصر آل اسحاق

متخصص ستون فقرات، جراحى قاعده جمجمه و اندوسکوپى مغز

دکترمحسن القاسی

فوق تخصص مغز و اعصاب

دکتر مصطفی محسنی

متخصص مغز و اعصاب و عضلات

دکتر مزدکی

متخصص مغز و اعصاب

دکتر امیررضا صباح

دکتر امیررضا صباح

متخصص مغز و اعصاب

دکتر وحید لطفی فرد

متخصص مغز و اعصاب

دکتر بهنام جبه داری

دکتر بهنام جبه داری

متخصص مغز و اعصاب

دکتر محمد رضوانی

دکتر محمد رضوانی

متخصص مغز و اعصاب

دکتر مجتبی شهیدی

دکتر مجتبی شهیدی

متخصص مغز و اعصاب

دکتر سعید قزوینیان

دکتر سعید قزوینیان

متخصص مغز و اعصاب

دکتر عبدالحمید سهرابی

دکتر عبدالحمید سهرابی

متخصص مغز و اعصاب

دکتر مهدی مشفق

دکتر مهدی مشفق

متخصص مغز و اعصاب

دکتر زهرا مشیری

دکتر زهرا مشیری

متخصص مغز و اعصاب

دکتر مهرنوش مهربانی
دکتر مهرنوش مهربانی

متخصص مغز و اعصاب

دکتر نبی الله اصغری

دکتر نبی الله اصغری

متخصص مغز و اعصاب

دکتر جمشید دونلو

دکتر جمشید دونلو

متخصص مغز و اعصاب

دکتر ناصر مهربان

دکتر ناصر مهربان

متخصص مغز و اعصاب

دکتر داود آذرنگی

دکتر داود آذرنگی

متخصص مغز و اعصاب

دکتر زهره داعی

دکتر زهره داعی

متخصص مغز و اعصاب

دکتر بتول دادخواه چیمه

دکتر بتول دادخواه چیمه

متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ اینترونشنال نورورادیولوژی

دکتر سیدحسین آقامیری

دکتر سیدحسین آقامیری

متخصص مغز و اعصاب

دکتر سیّدرضا ابوتراب

دکتر سیّدرضا ابوتراب

متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص اینترونشن نرواسکولار

دکتر مجید کیهانی فرد

دکتر مجید کیهانی فرد

متخصص مغز و اعصاب

دکتر جواد عاملی

دکتر جواد عاملی

متخصص مغز و اعصاب فلوشیپ نوروافتالمولوژی

دکتر ناصر زنگی آبادی

دکتر ناصر زنگی آبادی

متخصص مغز و اعصاب

دکتر خدیجه تهرانی

دکتر خدیجه تهرانی

جراح مغز و اعصاب

دکتر حسین کچویی

دکتر حسین کچویی

متخصص مغز و اعصاب

دکتر خسرو خسروی

دکتر خسرو خسروی

متخصص اعصاب و روان و متخصص مغز و اعصاب

دکتر منوچهر عمادی

دکتر منوچهر عمادی

متخصص مغز و اعصاب

دکتر فرهاد افسری

دکتر فرهاد افسری

متخصص مغز و اعصاب

دکتر سید علی موسوی

دکتر سید علی موسوی

فلوشیپ اینترونشنالمتخصص مغز و اعصاب

دکتر ناجی مزرعه

دکتر ناجی مزرعه

متخصص مغز و اعصاب

دکتر بهادر محمدامین

دکتر بهادر محمدامین

متخصص مغز و اعصاب

دکتر سید قوام الدین تولایی

دکتر سید قوام الدین تولایی

متخصص مغز و اعصاب

دکتر بهنام جبه داری

دکتر بهنام جبه داری

متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص مغزو اعصاب کودکان

دکتر محسن جوادزاده

دکتر محسن جوادزاده