• تصویر کاربر امیر چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر.من تواین یکسالی که گذشت 3تارابطه ی جنسی داشتم.تودوتاازرابطه هام که دخول صورت گرفت.رابطم محافظ شده بود.فقط هنگام خوردن الت ازطرف خانوم کاندوم نداشتم.رابطه ی سومم اصلادخول صورت نگرفت.فقط خوردن الت جنسی ازطرف خانوم بود.که اینم محافظ نداشتم.تو دوتاازرابطه هام ازطرف مقابل سرالتم خراش برداشت.خون نیومد.ولی خیلی کوچیک ازسرالتم زخم شد.بعدالان ازدوتارابطه ی اولیم که طرف مقابلم روسپی بود10ماه میگذره.وسومین رابطم که اخرین رابطمم بود20روزمیگذره.اقای دکترمن ازمایش اچ ای وی وهپاتیت دادم که جفتش منفی بود.وپیش متخصص پوستم که رفتم ومعاینم کردگفت اچ پی وی یاهمون زگیل تناسلی ندارم.وبهم پیشنهادکرد یه سریم پیش متخصص اورولوژیست برم.تااونم معاینم کنه که نکنه ازنوک التم که تقریبا داخل التمه که باچشم معلومه.که بهتون گفتم که موقعه ی خوردن الت جنسی ازطرف خانوم زخم شده بود.مشکلی داشته باشم.رفتم پیش اورولوژیست.دکترارولوژیست گفت چون رابطت موقعه ی دخول محافظ شده بوده.امکان اینکه اچ پی وی ازداخل التم بزنه صفره.ولی معاینمم کردگفت مشکلی نداری.ولی اقای دکتر الان من سوزش دارم ی مدتیه.موقعه ی ادرارم ندارما.توحالت عادی سوزش دارم.واس همین دکترارولوژیستم واسم ی ازمایش انالیزادرارنوشت.که توازمایش زده بودکه خون توادرارم هس.عفونت اینانیس.فقط خون هس.واس همین دکترم برام سونوگرافی نوشت.تاببینه مشکلم چیه.توسونوگرافیم مشکلی نداشتم.ن کلیم ن مثانم ن سیستم ادراریم مشکلی نداشت.من فوووق العاده استرسیم وهمین استرس روده ومعدمو تحریک پذیرکرده.دکترمم بااین شرایطایی که داشتم تشخیص دادکه مثانمم تحریک پذیرشده.من بعضی وقتام تکرارادراردارم.بااین علایم که سوزش وتکرارادرار دارم گفت مثانت عصبی شده ازاسترس زیاد.بازم تاکییدمیکنم که من موقعه ی ادرارم سوزشی ندارم.وقتایی که عادیم.توطول روز التم سوزش داره.اقای لازم به ذکربگم که موقعه ایی که من رابطه ی جنسی داشتم تنها نبودم.دوتاازرفیقامم بودن.اونام شرایطشون مثله منه.موقعه ی دخول محافظ شده موقعه ی خوردن الت ازطرف خانوم بدون محافظ.الان اوناهیچ مشکلی ندارن.ن زگیلی ن سوزشی هیچی.میگن اچ پی وی ممکن بروز نده.وتوخون باش.این حربودکترارولوژیستمو پوستم نسبت به شرایط رابطه ی من ودوستام تاییدنکردن.حالامیخاستم نظرشمارم بدونم.به نظرشماسوزشم ودردم ازچیه؟؟توروخداکمکم کنید
  1. تصویر کاربر مشاور نبض ما یکشنبه ۸ اسفند ۹۵( 3 سال پیش)
   سلام
   نظر متخصص ارولوژیست درسته و مساله عفونت منتفی است
  2. تصویر کاربر دکتر شهریار ناطق چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 1 سال پیش)

   سلام،نظر همکارمون درست بوده است با رابطه با کاندوم شما زگیل مجرا نمیگیرید
   با توجه به شرح حالی که از خود دادید شما دچار مثانه عصبی(مثانه تحریک پذیر)هستید و علائم شما در این زمینه قابل توجیه است

  3. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 1 سال پیش)

   سلام

   به روانپزشک مراجعه کن آدم بسیار بسیار وسواسی هستی

  4. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷( 1 سال پیش)

   سلام

   نگران نباش و مطابق فرمایش پزشک معالجت اقدام کن

  5. نمایش سایر 3 پاسخ
 • تصویر کاربر امین یکشنبه ۸ اسفند ۹۵( 3 سال پیش) مشاهده پرسش
  من تواین یکسالی که گذشت.3تارابطه ی جنسی داشتم.2تاازرابطه هام دخول صورت گرفت.که دوتاشونم محافظ شده بود.ویکی ازرابطه هامم دخول صورت نگرفت.وخوردن الت جنسی بود.ازرابطه هام حدود9ماه میگذره.من ازمایش اچ ای وی.هپاتیت دادم که هردوش منفی بود 4روز بعدرابطم جوش های ریزی روی ران پام افتادکه رفتم پیش متخصص پوست.گفت اچ پی وی یاهمون زگیل تناسلی نیس.جوش عفونیه که ازاصلاح باتیغ صورت گرفته.اینم ازاین ولی متخصص پوست گفت ی سری پیش متخصص اورولوژیستم برم که خیالم راحت باش که زگیل ازداخل التم نزده باش.پیش متخصص اورولوژیست که رفتم گفت چون تورابطت که دخول صورت گرفته محافظ شده بوده.امکان وجوداچ پی وی در داخل التم نیس.وحتی معاینه هم کردوگفت مشکلی نداری بااین شرایط که من ازمایش اچ ای ویم وانواع هپاتیتم منفی بوده.وزگیل تناسلیم به تشخیص دکترپوست ومتخصص اورولوژیست روبدنم نیس بعدالان که حدا یکسال ازرابطم میگذره.من خیالم راحت باش که هیچ مشکل دیگه ایی ندارم؟؟ من ی استرسی که داشتم گفتن که اچ پی وی ممکن اصلاعلایم نشون نده.ولی توبدن باش.من این موضوع رو هم بادکترپوستم وارولوژیستم درمیان گذاشتم تاییدنکردن.گفتن تواقایون خیلی سریع خودشونشون میده وبااین شرایط که توداشتی.تورابطه ی مقعدی وواژینالت محافظ شده بوده.ویکسال ازرابطت میگذره.امکان اینکه اچ پی وی توبدنت باش صفره اگه ممکنه میخاستم نظرشمارم بدونم؟؟؟
  1. تصویر کاربر مشاور نبض ما یکشنبه ۸ اسفند ۹۵( 3 سال پیش)
   تکراری
 • تصویر کاربر علیرضا یکشنبه ۸ اسفند ۹۵( 3 سال پیش) مشاهده پرسش
  من تواین یکسالی که گذشت.3تارابطه ی جنسی داشتم.2تاازرابطه هام دخول صورت گرفت.که دوتاشونم محافظ شده بود.ویکی ازرابطه هامم دخول صورت نگرفت.وخوردن الت جنسی بود.ازرابطه هام حدود9ماه میگذره.من ازمایش اچ ای وی.هپاتیت دادم که هردوش منفی بود 4روز بعدرابطم جوش های ریزی روی ران پام افتادکه رفتم پیش متخصص پوست.گفت اچ پی وی یاهمون زگیل تناسلی نیس.جوش عفونیه که ازاصلاح باتیغ صورت گرفته.اینم ازاین ولی متخصص پوست گفت ی سری پیش متخصص اورولوژیستم برم که خیالم راحت باش که زگیل ازداخل التم نزده باش.پیش متخصص اورولوژیست که رفتم گفت چون تورابطت که دخول صورت گرفته محافظ شده بوده.امکان وجوداچ پی وی در داخل التم نیس.وحتی معاینه هم کردوگفت مشکلی نداری بااین شرایط که من ازمایش اچ ای ویم وانواع هپاتیتم منفی بوده.وزگیل تناسلیم به تشخیص دکترپوست ومتخصص اورولوژیست روبدنم نیس بعدالان که حدا یکسال ازرابطم میگذره.من خیالم راحت باش که هیچ مشکل دیگه ایی ندارم؟؟ من ی استرسی که داشتم گفتن که اچ پی وی ممکن اصلاعلایم نشون نده.ولی توبدن باش.من این موضوع رو هم بادکترپوستم وارولوژیستم درمیان گذاشتم تاییدنکردن.گفتن تواقایون خیلی سریع خودشونشون میده وبااین شرایط که توداشتی.تورابطه ی مقعدی وواژینالت محافظ شده بوده.ویکسال ازرابطت میگذره.امکان اینکه اچ پی وی توبدنت باش صفره اگه ممکنه میخاستم نظرشمارم بدونم؟؟؟
  1. تصویر کاربر مشاور نبض ما یکشنبه ۸ اسفند ۹۵( 3 سال پیش)
   سلام
   نظر متخصص محترم پوست و ارولوژیست صحیخ است و نگران نباشید
 • تصویر کاربر بی پنجشنبه ۲۶ تیر ۹۹ مشاهده پرسش
  من حدود 15 روز متوجه شدم زگیل تناسلی دارم خیلی نگران شدم به پزشک متخصص پوست مراجعه کرده ام دوتا سوال دارم 1- ایا درمان قطعی وجود ارد 2- مدت درمان چقدر است 3-ایادرمان لیزرا راتوصیه می فرمایید یانجماد خیلی خیلی متکرم از لطف تان اقای دکتر
  1. تصویر کاربر مشاور نبض ما دوشنبه ۶ دی ۹۵( 3 سال پیش)
   دکتر جباری پاسخ می دهد:سلام بله می توانید لیزر کنید هزینه خیلی زیاد نیست و بعد از رویت قابل تعیین است
درحال دریافت اطلاعات

قسمت پرسش از دکتر نبض ما به صورت رباتیک نبوده و تمامی سوالات توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص که با مجموعه نبض ما همکاری دارند، پاسخ داده می شوند. 

شما میتوانید سوالات خود را دقیق و با درج تمامی جزئیات مطرح نموده و کد رهگیری دریافت نمائید. پس از ثبت سؤال هم از طریق سیستم پیامکی و هم ایمیل کد رهگیری ارسال خواهد شد .همچنین زمان پاسخ دهی مجدد از طریق پیامک به همراهتان اطلاع داده خواهد شد .

به جهت رعایت اصل امانت داری و بمنظور حفظ حریم شخصی ، مشخصات بیماران در پاسخگویی نمایش داده نمیشود و فقط کد رهگیری مشاهده خواهد شد .

پاسخ های ارائه شده هیچگاه جایگزین تشخیص قطعی نمیباشد و از تجویز دارو معذوریم .

مهمترین وشایع ترین سوالات هر بیماری در بخش لیست سوالات شایع  بهمراه جواب قرارداده شده است لطفا پس از مطالعه در آن بخش در صورت غیر تکراری بودن سوال خود را مطرح بفرمائید.

همچنین میتوانید در بخش جستجوی سایت موضوع یا بیماری یا داروی مورد نظر را تایپ و راجب آن مقالات و مطالب مربوط به پیشگیری وعلائم و عوارض و درمان را بیابید و در بخش  دکتر سلام  با برخی از پزشکان تیم نبض ما بیشتر آشنا شوید .

سلامت و شاد و تندرست باشید – تیم پزشکی نبض ما