مرور رده

مشاوره

بلوغ اجتماعی کودک و نوجوان با بازی

بازی کودک یکی از نیازهای اساسی او به شمار می رود و باعث پیشرفت سیر تکاملی وی می شود. از طریق بازی کودک یاد می گیرد که چگونه با دیگران ارتباط برقرار نماید و همچنین باعث افزایش هوش٬ قدرت تخیل و خلاقیت کودک می شود.  نبض ما - سید محمد موسوی…
ادامه مطلب ...

کودکان از رفتار والدین سرمشق می نویسند

افکار درست و نادرست والدین به صورت جزیی از شخصیت کودک در می آید، او  در تمام لحظات از رفتارهای اشتباه پدر و مادرش اسکن می گیرد. گاهی دامنه الگوپذیری او گسترده شده و از دوستان و معلم های خود تقلید می کند. سوال دختری هفت ساله دارم که از…
ادامه مطلب ...

با همسر بی توجه چه کنیم؟

اکثر مشکلات زندگی های زناشویی در تمام دنیا  به تفاوت زنان و مردان مربوط است. این تفاوت ها تحت تاثیر شیوه های تربیتی و یا شرایط اجتماعی هم نیست بلکه به شدت تحت تاثیر ساختار زیست شیمیایی زن و مرد است و  در سبک رفتاری تاثیر می گذارد. سوال…
ادامه مطلب ...

چگونه خود کم بینی را کمرنگ کنیم؟

اغلب انسانها چنین حسی دارند، حسی که شما فکر می کنید تنها برای شماست. حسی چون احساس خود کم بینی . به گفته دکتر هادی صادق این حسی است که می توان بر آن غلبه کرد. نبض ما - سید محمد موسوی جلال چنانچه شما در خود احساس خود کم بینی می کنید، فکر…
ادامه مطلب ...