مرور رده

مشاوره

با همسر بی توجه چه کنیم؟

اکثر مشکلات زندگی های زناشویی در تمام دنیا  به تفاوت زنان و مردان مربوط است. این تفاوت ها تحت تاثیر شیوه های تربیتی و یا شرایط اجتماعی هم نیست بلکه به شدت تحت تاثیر ساختار زیست شیمیایی زن و مرد است و  در سبک رفتاری تاثیر می گذارد. سوال چند…

چگونه خود کم بینی را کمرنگ کنیم؟

اغلب انسانها چنین حسی دارند، حسی که شما فکر می کنید تنها برای شماست. حسی چون احساس خود کم بینی . به گفته دکتر هادی صادق این حسی است که می توان بر آن غلبه کرد. نبض ما - سید محمد موسوی جلال چنانچه شما در خود احساس خود کم بینی می کنید، فکر…