مرور رده

کتابخوانی

رهایی از کم رویی با ۱۰ روش ساده

از دیدگاه روان شناختی، کم رویی توجهی غیرعادی و اضطراب آلود به خویشتن است که در یک یا چند موقعیت اجتماعی، تجلّی می کند و فرد را در انواع تنش های روانی، شرایط نامناسب عاطفی و نابسامانی های جسمی و زیستی، فرو می برد. آدمی، موجودی اجتماعی و…
ادامه مطلب ...

راز موفقیت در کتاب «سنگفرش هر خیابان از طلاست»

کتاب سنگ فرش هرخیابان از طلاست به مجموعه ای از رفتار های صحیح و غلط و توضیح آنان برای مدیریت ریسک و تحلیل و برنامه استراتژیک می پردازد. نویسنده این کتاب (موسس شرکت دوو ) تجربیات جذاب و مدیریتی از تجربیات موفق خود را بیان کرده است. معرفی…
ادامه مطلب ...

درآمدزایی به روش کتاب « خلق مدل کسب و کار »

همراه با تولد هر سازمانی، مدل کسب و کار آن نیز متولد می شود و این امر نشان ‏دهنده ضرورت توجه به طراحی آگاهانه مدل ‏های کسب وکار دارد که کاربرد بسیاری در علوم سازمانی داشته باشد. استراتژیست ها باید بدانند که مدل کسب و کار یک سازمان چیست تا…
ادامه مطلب ...