نکات مهم درباره تمرینات بدنسازی فوتبالیست ها

یکی از مهمترین مسائل برای فوتبالیست ها، داشتن آمادگی جسمانی خوب برای هر بازی است. این آمادگی جسمانی با داشتن تمرینات بدنسازی مناسب به دست خواهد آمد.

نبض ما- داشتن تکنیک و شم فوتبالی تنها عامل موفقیت برای ورزشکاران علاقمند به این رشته نیست. بلکه آمادگی بدنی و توان دویدن بالا و داشتن عضلاتی مناسب برای بازی در طول 90 دقیقه از شرایطی است که به هیچ وجه نباید از آن چشم پوشید. در ادامه به تمرینات بدنسازی فوتابالیست ها بیشتر می پردازیم.

تمرینات بدنسازی فوتبال

سيستم های تمرينی درگير در تمرینات بدنسازی فوتبال عبارتند از:

1- سيستم هوازی

2- سيستم بي هوازی

سيستم هوازی

مبنای ارزيابی سيستم هوازی: آمادگي قلب ورزشكار باتوجه به کنترل ضربان قلب در زمان تمرين و استراحت وآمادگي سيستم تنفسي (شش) با توجه به كنترل عمل دم و بازدم در زمان تمرين و استراحت.

تمرینات بدنسازی درگير در سيستم هوازی عبارتند از تمرينات مداوم با 40 الی 60 درصد ظرفيت ريتمي بدنی در زمان طولانی در ارتفاعات مختلف

سيستم بی هوازی

مبنای ارزيابی سيستم بي هوازی موارد زیر است:

  • ظرفيت سرعت عکس العمل ورزشکار(سرعت اوليه) وزمان واكنش
  • ظرفيت شتاب ثانوي ورزشکار
  • ظرفيت آستانه اسيد لاکتيک در ورزشکار (استقامت در سرعت لحظه ای)
  • ظرفيت استقامت و توان عضلاني
  • ظرفيت انعطاف پذيری
  • ظرفيت چابکی
  • ظرفيت قدرت عضلانی (قدرت ايستا و پويا)
  • ظرفيت هماهنگی عصب و عضله (تعادل و هماهنگي)

بدنسازی فوتبال

تمرینات بدنسازی درگير در سيستم بی هوازی عبارتند از:

1- تمرینات بدنسازی استارت با تکنيک و مهارت لازم در مسافت و زمان خيلی کوتاه ( سرعت لحظه ای ) با 95 تا 100 درصد ظرفيت بدن، سيستم انرژي فسفاژنAtp)

2- تمرینات بدنسازی شتابدار با تکنيک و مهارت لازم در مسافت وزمان کوتاه ( سرعت ثانويه ) با 90 تا 95 درصد ظرفيت بدن – سيستم انرژي فسفاژن

3- تمرینات بدنسازی افزاينده آستانه اسيد لاکتيک با تکنيک و مهارت لازم در مسافت و زمان نسبتاً بلند ( 85 تا 90 درصد ظرفيت بدن ) -سيستم انرژي اسيد لاكتيك و هوازي

4- تمرینات بدنسازی افزاينده استقامت و توان عضلاني در مسافت و زمان طولاني با تكنيك و مهارت لازم – سيستم انرژي هوازي

5- تمرينات بدنسازی پلايومتريک با تکنيک و مهارت لازم ( جهت افزايش انعطاف پذيری و چابکی عضلات)

6- تمرینات بدنسازی با وزنه با تکنيک و مهارت لازم (جهت افزايش قدرت ايستا و پوياي عضلانی و ماهيچه اي)

7- اجراي تمرینات بدنسازی لازم با توپ مديسنبال با تكنيك لازم (خصوصا دروازه بانان)

8- اجرای حرکات ريتميك و هم آهنگ جهت افزايش هماهنگی عصب و عضله بين عضلات بالا و پايين تنه وتا زمانيكه توازن قدرت وتناسب عضلاني بين عضلات دو طرف بدن (چپ و راست و بالاو پايين) حاصل نشود و يا به حداقل نرسد در اجراي حركات فوق دچار نوسان حركتي خواهيم شد.

9- اجرای فرمهای حركتي ريتمي وقدرتي تعريف شده در علم حرکت شناسی جهت بالا بردن مهارت دويدن (فرم ايده آل ايستادن، دويدن و جهيدن)

10- تمرینات بدنسازی با كش با تكنيك ومهارت لازم(جهت افزايش قدرت انقباض وقدرت متحرك عضلاني

11- تمرينات ايستگاهی تخصصی فوتبال و حرکات مهارتی به روی موانع مختلف

12- تمرينات ريکاوری ( بازيافت انرژی عضلات بدن ) بعد از مسابقه

13- تمرينات خاص در زمانهای مختلف در آب ( استخر و سونا )

14- بازي هاي دسته جمعي در زمانهاي خاص كه نياز به استراحت فعال مي باشد

در تمرینات بدنسازی کار با وزنه اساس تمرينات به دو شکل حرکات مهم و غير مهم تعريف می شوند که در طول سال و در زمانهای مختلف تمرين بايستی انجام شوند.

معرفی تمرینات بدنسازی برای تقویت عضلات ران

پرس پا ماشین

موقعیت قرار گیری شما در دستگاه پرس پا. زانوی شما باید کمی بیش از ۹۰ درجه خم شود و پاهایتان به اندازه عرض شانه هایتان باز شوند و با پاشنه های خود وزنه را به سمت بالا راهنمایی کنید ! تا زمانی که پاهایتان تقریبان صاف شوند. و به آرامی دوباره به موقعیت شروع باز گردید و تکرار کنید.

تعداد در هر ست: ۱۰

تعداد ست: ۳

پرس پا ماشین

جلو پا ماشین

قسمت فوقانی روی پا را زیر لایه های نرم دستگاه قرار دهید.کمر را روی پشتی صندلی نگه دارید. با استفاده از قدرت ماهیچه های چهار سر ران، ساق پا را به آرامی بلند کنید تا مفاصل زانو در حالتی قرار بگیرند که امکان حرکت بیشتر را نداشته باشند. مکث کرده و پاها را منقبض کنید. سپس به آرامی به نقطه شروع حرکت باز گردید.

برای اینکه بتوانید وزنه را بلند کنید هرگز از نیروی جنبشی سریع بهره نگیرید و درغیر  این صورت با خطر آسیب دیدگی مفاصل زانو مواجه می شوید.

به یاد داشته باشید که بخش منفی حرکت زمانی است که پاها به طرف نقطه شروع ( زمین ) بر می گردند و عمل نفس گرفتن (دم) هم در این بخش اتفاق می افتد یعنی بخش منفی حرکت.آنچه گفته شد روش بسیار خوبی است که به کمک آن میتوانید ماهیچه چهارسر ران را گرم کرده و آماده اجرای حرکت اسکوات و پرس پا با وزنه های سنگین شویداین حرکت را همانطور که گفته شد هم در ابتدای تمرین برای گرم کردن مفاصل و پیش خستگی می توانید انجام دهید و هم بعد از حرکات بزرگ مثل اسکات و پرس پا. این تمرین در قدرت شوت زنی من تاثیر به سزایی داشت به خصوص در پاس چپ که خیلی ملموس بود.

تعداد در هر ست: ۱۰

تعداد ست: ۳

جلو پا ماشین

اسکات با هالتر

هالتر را متناسب با اندازه‌ی قدتان روی پایه اسکوات قرار دهید. هالتر را با مقداری وزنه که متناسب با توانتان است پر کنید. زیر هالتر قرار گیرید و آنرا طوری روی شانه هایتان تنظیم کنید که هالتر روی بخش تحتانی عضلات کول قرار بگیرد. هالتر را با پاهایی که به اندازه کمی بیشتر از عرض شانه باز هستند در دست بگیرید و سعی کنید به آرامی و با حفظ تعادل هالتر از پایه جدا کنید. البته فاصله بین پاها با توجه به نقطه ضعف عضله باید در نظر گرفته شود و بطور کل می‌توان گفت که پاهای بازتر از عرض شانه به قسمت داخلی پاها و پاهای باز شده به اندازه کمتر از عرض شانه ها به بخش خارجی پاها فشار می‌اورد. پس از حفظ تعادل شروع کنید ضمن حفظ حالت صحیح ستون فقرات و مطابق حالتی که در شکل نشان داده شده به سمت پایین بروید. در حین پایین رفتن کمر را کاملا محکم قفل کنید و باسن را هم رو به عقب متمایل کنید. چند سانت مانده به موازی شدن رانها با زمین متوقف شوید و شروع کنید با فشار دادن پاها به زمین رو به بالا بیایید.

تعداد در هر ست: ۸

تعداد ست: ۳

اسکات با هالتر

نکاتی مهم برای بدنسازی بهتر در فوتبال

۱- تمرنات اینتروال با شدت بالا را به برنامه هفتگی خود اضافه کنید

تعداد ضربان قلب خود را برای مدت زمان کوتاهی، مثلا ۲۰ ثانیه تا ۲ دقیقه بالا ببرید. (مدت آن به سطح آمادگی بدنی بستگی دارد). سپس تعداد ضربان قلب را با ریکاوری به حالت عادی بازگردانید. (۶۵ درصد ماکزیمم ضربان قلب) این تمرین را تکرار کنید.

۲- از نمایشگر ضربان قلب برای پیگیری تمرینات استفاده کنید

با این کار از میزان افزایش تعداد ضربان قلب و سرعت ریکاوری آگاه خواهید شد. ریکاوری سریع ضربان قلب بدان معناست که به آمادگی خوبی رسیده اید.

۳-  بدن را حین تمرین هیدراته نگه دارید

هیدراته کردن بدن یعنی رساندن آب کافی به بدن. در طول تمرین قبل از آنکه احساس تشنگی کنید، آب بنوشید. تشنگی نشانه ی آن است که آب بدن تخلیه شده است.

میزان نوشیدن آب به میزان تعریق، سایز بدن و شدت تمرینات بستگی دارد. باید قبل  و بعد از هر تمرین بدن خود را هیدراته نگه دارید.

۴- خواب کافی داشته باشید

۸ ساعت خواب در شبانه روز برای سلامتی عضلات، مغز و ریکاوری از اهمیت بالایی برخوردار است.

۵- سوخت رسانی به عضلات را فراموش نکنید

۳۰ تا ۴۵ دقیقه بعد از هر تمرین مواد غذایی حاوی قند طبیعی بخورید تا عضلات آدنوزین تری فسفاتی (ATP) که از دست داده اند را دوباره بدست بیاورند و آن را تبدیل به انرژی در بدن کنند. سوخت کافی را به عضلات خود برسانید. خوردن چنین مواد غذایی در این بازه زمانی به شما در بالا نگهداشتن متابولیسم کمک می کند.

فوتبال

۶- با مخروطی و نردبان تمرین کنید

به جای استفاده از تردمیل یا الپتیکال، ابزارهایی مانند مخروطی و یا نردبان را در کف زمین تعبیه کرده و خودتان تمرین کنید. تمرین با این وسایل به چابکی شما کمک فراوانی می کند.

این تمرین باعث می شود کالری بیشتری بسوزانید و شما را از آسیب های بعدی محافظت می کند.

۷-  به دنبال رقیب باشید

حس رقابت را در تمرینات روزانه خود ایجاد کنید. یک رقیب برای خودتان دست و پا کرده و در انجام تمرینات با او رقابت کنید. این کار باعث افزایش انگیزه شده و به رفع خستگی نیز کمک می کند.

۸- برای کل عضلات بدن برنامه تمرینی داشته باشید

روی تمرینات بدنسازی کل بدن تمرکز بیشتری داشته باشید. مثلا از اسکوات با دمبل شروع کنید، سپس جلوبازو هالتر را انجام دهید و بعد تمرین خود را با پرس سرشانه از جلو و اسکوات جلو و یا زیربغل سیمکش ادامه دهید. با این تمرین کالری بیشتری می سوزانید و در زمان کمتر، تمرین  بیشتری را انجام می دهید.

۹- مصرف روزانه روغن ماهی را در برنامه غذایی خود قرار دهید تا از التهابات کاسته و سرعت ریکاوری بالا برود

از کپسول های ماهی برای این کار استفاده کنید. فقط برای تهیه آن باید به داروخانه سر بزنید.

۱۰- تمرینات بدنسازی سبک و سنگین را در طول تمام روزهای هفته بگنجانید

حتما یک یا دو روز از هفته را به ریکاوری و یوگا و تمرینات انعطافی اختصاص دهید. همیشه هم زیاد تمرین کردن خوب نیست. بدن شما بدون ریکاوری مقدار بیشتری کورتیزول (هورمون استرس) ترشح می کند که باعث می شود بدن بیشتر روی چربی تکیه کند و بافت های عضلانی آسیب ببینند. توجه داشته باشید اگر فردی به مدت طولانی تمرین کند، میزان کورتیزول در بدنش بیشتر خواهد شد. ترشح بیشتر کورتیزول باعث تجزیه بافت های عضلانی می شود. شاید وزن بدن این افراد کم شود، اما در واقع آنها بافت های عضلانی بدون چربی خود را از دست داده اند، نه خود چربی. از طرفی اگر فردی تمرینات فشرده خود را با فواصل زمانی و ریکاوری کافی انجام دهد، بدنش در وضعیت آنابولیک قرار می گیرد، در نتیجه بافت های عضلانی بیشتر شده و شکل خوبی به بدن می دهد، علاوه بر این متابولیسم بدن افزایش می یابد و ترشح هورمون ها به اندازه مناسب خواهد بود.

۱۱- کشش استاتیک را فراموش نکنید

بعد از اتمام تمرینات بدنسازی اصلی، تمرینات کششی انجام دهید و با تمرینات انعطافی و اسکوات خودتان را گرم کنید تا گردش خون در عضلات افزایش یابد. بهترین حرکت بعد از تمرین، کشش های استاتیک است.

۱۲- هر دو تا چهارهفته یک بار تمرینات جدیدی به برنامه روزانه خود اضافه کنید

عضلات به راحتی به یک شیوه خاص از تمرین عادت می کنند و باعث می شوند سخت تر تمرین کنید و کالری بیشتری بسوزانید. به کلاس های فیتنس جدیدتری بروید و یا هر چند وقت یک بار تغییراتی را در تمرینات خود اعمال نمایید. مثلا دو و یا دوچرخه سواری را برای چند هفته در برنامه تمرینات روزانه خود قرار دهید.

۱۳- پروتئین رژیم غذایی خود را بیشتر کنید تا تعادلی را بین وعده های غذایی و انرژی بدن برقرار سازید. برای افزایش میزان پروتئین و امگا ۳، از دانه های غلات در غذای خود استفاده کنید و یا آن را روی سالاد بریزید و بخورید.

نبض ما– گردآوری

منابع

دنیای عضله، دساج، پرس90

 

نکات مهم درباره تمرینات بدنسازی فوتبالیست ها
5 (100%) 1 رای

ساختمان پزشکان

ارسال یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.