بیمارستان

بخش داخلی

1 از 70

بخش تخصصی

1 از 105

بخش جراحی

1 از 11

بخش عمومی

1 از 73

پستهای اخیر

واریکوسل یا واریس بیضه به بزرگ شدن رگ های درون کیسه سست پوستی گفته می شود که بیضه ها (کیسه بیضه) را در خود دارد. واریکوسل مشابه رگ های واریسی است که ممکن است در پاهای خود مشاهده کنید.
ادامه مطلب ...