مطالب امروز

بیمارستان

بخش داخلی

1 از 70

بخش تخصصی

1 از 102

بخش جراحی

1 از 11

بخش عمومی

1 از 73

پستهای اخیر

سرطان کولون یا سرطان روده بزرگ اگر زود و به موقع تشخیص داده شود، قابل درمان است. نود و یک درصد از بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ موضعی (محدود به روده بزرگ یا راست روده) پنج سال پس از تشخیص زنده هستند.
ادامه مطلب ...