بیمارستان

بخش داخلی

1 از 62

بخش تخصصی

1 از 96

بخش جراحی

1 از 7

بخش عمومی

1 از 62

پستهای اخیر

اسپرم پس از انزال در مردان از آلت تناسلی خارج می شود. در مشکل انزال رتروگراد ، اسپرم به جای تخلیه از نوک آلت تناسلی، برگشت کرده و به سمت مثانه منتقل می شود. نبض ما- انزال رتروگراد نوعی نیروی انسداد مایع منی است که از طریق مجرای ادرار مرد و خارج از آلت تناسلی مرد صورت می گیرد. در انزال برگشتی، ممکن…
ادامه مطلب ...
پستانک، حمایت های روان شناختی را برای نوزاد فراهم می کند که برای مبارزه با احساس تنهایی،آرامش بخشیدن به آنها،احساس راحتی و محافظت سودمند است. استفاده از پستانک برای نوزاد می تواند مزایای متعددی برای سلامت کودک و همچنین راحتی شما داشته باشد. نبض ما- شما می توانید با در نظر گرفتن موارد زیر، بهترین…
ادامه مطلب ...